Bästa webben

Snabb, lätt och intuitiv – det är webbplatsen som både besökare och redaktörer vill ha. Om den dessutom är anpassad för din verksamhet och håller länge så är det ännu bättre. För att nå dit hjälper det att

 • fokusera på användarnas behov
 • låta formen ha både estetisk, kommunikativ och orienterande funktion
 • skapa möjlighet för utbyggnad och nya funktioner – en vanlig anledning till att webbplatser åldras är att man låst in sig i system som med tiden ingen vare sig kan eller vill uppdatera.

WordPress för nyproduktioner

Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. WordPress är ett användarvänligt och populärt publiceringsverktyg som passar de flesta små till medelstora projekt.

 • WordPress har stor användarbas och utvecklas därför hela tiden.
 • Det är Open Source och medför inga licenskostnader.
 • Det går att bygga ut och anpassa. Antingen med egenutvecklade funktioner eller med några av alla de tillägg som finns.
 • Det har bra framtidssäkring genom att underhåll och ombyggnad lätt kan tas över av andra utvecklare.

Oftast blir det bäst att ta fram en specialdesignad WordPress-mall utifrån projektets specifika krav på layout och funktionalitet. Men i vissa fall fungerar det även att använda ett färdigt tema.

Skräddarsydd arbetsgrupp

Jag samarbetar med andra frilansare och när det behövs tar jag in förstärkning. För webbprojekt med specialbyggda WordPress-mallar samarbetar jag med utvecklare. Att arbetsgruppen anpassas efter uppdraget garanterar att du som kund aldrig betalar för mer än precis de timmar projektet kräver.

Arbetsprocessen för specialdesignade mallar

 • Inledande möten med dig som kund utmynnar i en projektbeskrivning. Under arbetets gång uppstår ibland förändringar, men det är värdefullt att ha en plan att stämma av mot.
 • När vi är överens om mål och tidsåtgång börjar arbetet med att ta fram form och arkitektur.
 • Vi stämmer av genom layoutskisser. När vi är överens om layout och funktioner börjar utvecklingen.
 • Under arbetets gång får du vid två tillfällen tillgång till en utvecklingsserver, kan utvärdera webbplatsen och komma med önskemål. Vi stämmer av eventuella ändringar via möten eller mejl.
 • Före leverans kvalitetstestar vi enligt rådande webbstandard.
 • Vid överlämningen får du en manual för olika sidmallar.
 • Efter leverans kan jag erbjuda löpande support om så önskas.