Innehåll, form och funktion

Ofta hinner en webbplats byta både innehåll och utseende ett par gånger under sin livstid, men inte alltid samtidigt. Ibland räcker det att bara uppdatera innehållet eller så är det tvärtom dags modernisera funktioner eller utseende.

Att flytta innehåll från en webbplats till en annan – eller till ett annat publiceringsverktyg – kallas innehållsmigrering. Precis som vid fysiska bostadsbyten åker en hel del gammalt ut till förmån för nya saker som passar bättre.

Arbetsprocessen

Steg ett är att du får en projektbeskrivning för att få en uppfattning om resultatet, och för att vi ska ha samma idéer kring vad som behöver göras.

Mitt arbete blir sedan att

  • uppdatera webbplatsens struktur
  • se över om innehållet är aktuellt och relevant
  • föreslå nytt innehåll där det behövs och sedan samla in det från innehållsproducenter – eller själv producera det nya innehållet.
  • redigera texter och bildbehandla
  • publicera och anpassa innehåll till nytt publiceringsverktyg/webbplats.

Publiceringsverktyg

Jag arbetar i Polopoly, EPiServer och WordPress. Dessutom i en mängd mindre applikationer.